Lensmannstjenesten


Lardal lensmannskontor er stengt

Fra og med 01.01.14 stengte Lardal lensmannskontor.

Lensmann Lars Christian Reiersen skriver i en mail til Lardal kommune:

«Avtalen med Lardal kommune er at vi heller ønsker et bedre tverrfaglig samarbeid med de ulike etatene i Lardal. Fra nyttår håper vi at dette samarbeidet har startet, og at vi i større grad kan være tilstede på arenaer det er bruk for oss!»

Direktenummer til politiet: 02800. Nødnummer: 112.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom