Økonomi og skatt


Økonomi

Lardal kommune har inngått en tjenesteytingsavtale med Larvik kommune som omfatter tjenestene økonomisjef, lønnskjøring og regnskap.

Økonomisjef Paul Hellenes i Larvik kommune er derfor også økonomisjef i Lardal kommune. Alle spørsmål knyttet til økonomi kan derfor rettes til økonomisjefen i Larvik på telefon 98 23 10 06 eller på e-post: paul.hellenes@larvik.kommune.no

 

I menyen til venstre kan du finne informasjon om økonomi, skatt og årsmelding.
Regnskap og budsjettdokumenter finner du i høyremenyen.

 

Skatt

Fra 1. juni 2016 overtar Re kommune skatteoppkreverfunksjonen for Lardal kommune.
Skatteoppkreveren i Lardal blir en del av det allerede eksisterende samarbeidet mellom Hof, Holmestrand, Re og Stokke.

Kontoret ligger på Revetal i Re kommune. Besøksadresse er Regata 2, Revetal

Postadresse: Postboks 123, 3164 Revetal

Re kommune har telefon 33 06 10 00 og telefaks 33 06 10 01

Lise Wåden Tandberg
Skatteoppkrever i Hof, Holmestrand, Re, Stokke og Lardal

Tlf. 33 06 15 29/400 65 344

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom