A-ordningen for arbeidsgivere


Alle arbeidsgivere skal levere A-meldingen. Meldingen erstatter fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Hvis du er arbeidsgiver bør du forberede deg til ordningen allerede nå.

A-meldingen vil fra 2015 erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.

A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden med opplysninger om alle ansattes arbeidsforhold og utbetalinger. A-meldingen kan sendes via lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn.

Gå gjennom rutiner, systemer og arbeidsfordeling allerede nå for å sikre at du kan levere opplysninger om lønn og ansettelser for hver måned.

Les mer om hvordan du kan forberede deg her: Levere A-melding

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom