Fakturaadresse


Fakturaer (ikke post) til Lardal kommune skal sendes til postboks 4682, Vika, 8608 Mo i Rana.

Alle leverandører henstilles om å påføre et referansenr til den i Lardal som skal attestere faktura elektronisk. Husk å oppgi dette ved bestilling og til faste leverandører.

For å sikre rask og korrekt behandling av leverandørfakturaer til Lardal kommune, er det opprettet en egen postadresse for vårt fakturamottak der skanning blir foretatt for videre elektronisk anvisning.

Alle fakturaer/kreditnota/rentenota vedrørende kjøp av varer og tjenester skal heretter sendes til:

Lardal kommune
(Att.; evt brukernr, navn, virksomhet)
c/o Fakturamottak
Postboks 4682, Vika
8608 Mo i Rana

Vi henstiller våre leverandører om å oppdatere sine registre.

Det gjøres oppmerksom på at adresseendringen kun gjelder for fakturaer/kreditnota/rentenota.

Da dokumentene skal skannes og tolkes maskinelt, er det viktig at faktura har en tydelig trykksverte og lik utfylling eller layout fra gang til gang. Kommunens navn må stå først i adressefeltet for å oppfattes som faktura til kommunen.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom