Firmaskatt - hvem svarer på hva?


Kontonummer for innbetaling av skatt til Lardal kommune er 6345.06.07284.

For informasjon - se også skatteetaten.no.

Skatteetatens servicerklæringer gir deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har. Du får den på likningskontoret og folkeregisteret, fylkesskattekontoret og skattefogdkontoret.

Under finner du en oversikt over hvilke spørsmål de ulike offentlige instansene har ansvar for.

Firmaskatt - hvem svarer på hva
Henvendelse vedrørendeHvilket kontor
Arbeidsgiveravgift endring og klage Skattekontoret (skatt Sør)
Arbeidsgiveravgift innbetaling Skatteoppkreverkontoret
Fødselsnummerbekreftelse Skattekontoret (skatt Sør)
Lønns- og trekkoppgaver Skatteoppkreverkontoret
Merverdiavgift og klage Skattekontoret (skatt Sør)
Merverdiavgift inn- og utbetaling Skattekontoret (skatt Sør)
Mervedriavgiftskontoret Skattekontoret (skatt Sør)
Selvangivelse Skattekontoret (skatt Sør)
Skatt til gode utbetaling Skatteoppkreverkontoret
Skatteattest mervedriavgift Skattekontoret (skatt Sør)
Skatteattest skatt, arbeidsgiveravgift mv Skatteoppkreverkontoret
Skatteoppgjør Skatteoppkreverkontoret
Tilleggsforskudd innbetaling Skatteoppkreverkontoret
Utskrift av adresseopplysninger Skattekontoret (skatt Sør)
Utskrift av likningen Skattekontoret (skatt Sør)


 

Fra 1. juni 2016 overtar Re kommune skatteoppkreverfunksjonen for Lardal kommune. 

Re kommune har telefon 33 06 10 00 og telefaks 33 06 10 01. 
 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom