Priser og gebyrer


Priser og gebyrer

Vedtatt av Lardal kommunestyre 15.12.2016 i sak 118/16. Gjeldende fra 01.01.2017. 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom