Skole og utdanning


Lardal kommune har en 1 - 10 skole, Lardal skole, samt skolefritidsordning.

Lardal skole

Skolefritidsordningen

 

Nytt nettsted om mobbing

Logo Nullmobbing.no

 

På det nye nettstedet http://www.udir.no/nullmobbing/ finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

FUG - Foreldreutvalget for gunnopplæringen

 

FUG logo

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

Finn ut mer om FUG ved å trykke på logoen!

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom