Kultur


I menyen til venstre kan du finne kommunale tjenester som er relatert til kultur.

Hvis du ikke finner det du leter etter ber vi deg ta kontakt med vårt servicetorg og vi vil finne tjenesten du ønsker og hjelpe deg å få kontakt.

Kontaktperson kultur:
Kommunalsjef Trine Ørbæk, tlf 33 15 52 05/917 93 656. 
E-post: trine.orbek@lardal.kommune.no

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom