Ledsagerbevis


Funksjonshemmede over 8 år, med behov for ledsager ved deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, kan søke om et ledsagerbevis. Det er et personlig identitetskort med bilde, som forteller at eieren av kortet har behov for ledsager.

Ledsager går gratis inn sammen med den funksjonshemmede. Dette gjelder ved kommunale og fylkeskommunale institusjoner som kino, svømmehall og museum, samt på arrangementer i regi av kulturgrupper, lag og foreninger som mottar tilskudd fra Vestfold fylke eller en av kommunene i Vestfold.

I tillegg gjelder beviset på bussene i Vestfold og på NSB. Der går den funksjonshemmede og ledsager begge for halv pris.

Saksbehandler tlf. 33 15 53 30, e-postadresse

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom