Spillemidler


Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Mer informasjon om Spillemidler finner du her.

Alle søknader sendes inn via elektronisk søknadssystem. Se www.idrettsanlegg.no

All erfaring tilsier at et samarbeid mellom anleggseier og kommune før søknaden sendes inn elektronisk, gir best resultat. Ikke nøl med å ta kontakt om dere går med ønsker eller planer om nye anlegg eller opprusting av eksisterende anlegg.

Frist for å varsle Lardal kommune v/Avdeling kultur og oppvekst om tiltak, er 15. november 2015.

Ta kontakt med kommunalsjef for oppvekst og kultur, Trine Ørbæk for nærmere informasjon. mailto:trine.orbek@lardal.kommune.no, tlf 33 15 52 05/917 93 656.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom