Måltider frukt og grønt


Abonnementet på skolefrukt tegnes for 1⁄2 år om gangen, og betales av elevens foreldre/foresatte. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak som kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Tilbudet koster foresatte kroner 2,50 pr dag eleven får frukt, og subsidieres av det offentlige med èn krone. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt, som er tirsdag og torsdag hos Lardal barneskole.

Skolefruktordningen finner man på www.skolefrukt.no hvor alt administreres. Her logger foresatte seg inn og melder seg på. Skolen kan også være behjelpelig med påmelding. Kontakt sekretær Inger Lyngdal hvis det skulle være spørsmål i forhold til ordningen.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom