Visjon og satsningsområder


Skolen vår

ligger midt i Svarstad sentrum med fotballbane som en del av det flotte utearealet vårt. Det er litt over 200 elever, 21 pedagoger og 12 assistenter. I administrasjonen har vi rektor, inspektør, SFO-leder og sekretær.

Den eldste delen av skolen er bygget i 1966. I 1983 og 1994 ble skolen påbygd. Vi benytter svømmehall og gymsal på ungdomsskolen som ligger på andre siden av Lågaveien. Vi har fine utearealer med fotballbane, balløkke, basketbane, lekeapparater og to gapahuker i nærheten. Skolen skal trolig bygges ut i løpet av få år.
 

Skolens slagord

Vi har jobbet mye for å finne fram til et godt slagord. Elever, foresatte og ansatte ved skolen deltok. Det ble arrangert kreativ kafé og høringsrunder for å få fram forslag. Til slutt ba vi om profesjonell hjelp ved å kontakte Kristin Hveem Nygård, art director i Reklamebyrået OneStop AS på Kongsberg. Slagordet vårt er:

- sammen blir vi bedre

Slagordet er et godt verktøy for alle som er involvert i skolene, foresatte og ansatte. Gjennom det gode samarbeidet blir vi bedre.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom