Fysisk aktivitet


Fysisk aktivitet

Vi ønsker å oppnå målsetningen om at elevene skal ha fysisk aktivitet hver dag. I tillegg til vanlige gymtimer har vi ”åpen hall” og en halv time fysisk aktivitet med ”lavterskelaktiviteter”. De to sistnevnte ledes av ei ressursgruppe av elever som har vært på lederkurs. I tillegg er det veldig bra aktivitetsnivå ute i friminuttene. Alle klassene har ei kasse med diverse utstyr (tennis, fotball, badminton, kubbespill) som brukes flittig.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom