Om Fronter


På Lardal Ungdomsskole benytter vi oss av Fronter. Våre "digitale klasserom". Alle elever har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sitt klasserom. Her kan de finne periodeplaner, arbeidsplaner, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer. Foreldre og foresatte kan også gå inn på Fronter for å holde seg oppdatert på hva vi driver med på det aktuelle klassetrinn. Brukernavn og passord til foreldre og foresatte deles ut på foreldremøte på høsten, eller kan fås ved henvendelse til kontaktlærer.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom