Skolens organisering


Vi på Lardal ungdomsskole ønsker å ha en tett oppfølging rundt hver elev. Viktige elementer for å få til dette er at vi ønsker tettest mulige team på hvert trinn. Vi har ca. 10 elever per kontaktlærer, jevnlig skriving av loggbøker og jevnlige veiledningssamtaler. Skolen er rask med å ta kontakt med de foresatte hvis det skjer positive eller negative ting med elevene.

Rådgiveren på skolen kjører et opplegg for å veilede elevene mot det å velge rett yrke. Dette er et opplegg som brukes i Vestfold fylke. elevene jobber med rett skolevalg og dermed rett yrke gjennom alle de tre årene på ungdomsskolen.

Vi har et spes.ped team som følger opp elevne veldig tett. De avholder møter, skriver referat og står i kontakt med de foresatte.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom