PP-tjenesten


Lardal kommune kjøper tjenester av Larvik kommune.

Psykolog og spesialpedagoger fra PPT i Larvik har faste arbeidsdager i Lardal hver uke. De treffes på en av skolene på tirsdager. De kan også kontaktes på sitt kontor i Larvik.

Kontaktpersoner i Lardal er Herdis Irene Tobiassen og Marte-Kari Nesheim Løve.

Mål

Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

Oppgaver

PP-tjenestens hovedoppgave er å gi sakkyndige vurderinger i forhold til barn og unge med særlige opplæringsbehov, råd og veiledning  til foreldre, samt hjelp til barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og tilrettelegging av gode opplæringsmiljøer jfr. Opplæringslova.

Henvisning til PP-tjenesten

PP-tjenesten er et kommunalt tilbud for befolkningen i Larvik og Lardal.
Målgruppen er først og fremst barn, unge og deres foresatte, og i en viss utstrekning voksne med spesielle behov.
 
Ved henvisning til PP-tjenesten benyttes et eget henvisningsskjema. 

Foresatte kan ta direkte kontakt med PPT på telefon 33 17 17 75.

Personalet i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Tjenestene er gratis.
 

Link til Pedagogisk Psykologisk tjeneste i Larvik kommune  
 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom