Voksenopplæring


Trine Ørbæk, kommunalsjef for oppvekst og kultur, er leder for kommunens voksenopplæring. Lardal kommunes voksenopplæring har et tett samarbeid med Larvik kommune, og kjøper de fleste tjenestene derfra.

Henvendelser og spørsmål rettes til Brith Teigen, tlf. 982 31 014, evt e-post: brith.teigen@lardal.kommune.no

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom