Vei og trafikk


Det er tre forvaltningsnivåer for veier i kommunen:

Fylkesveier: Lågendalsveien (FV 40), Krokenveien, Lågaveien, Skiensveien, Damtjernveien.

Kommunale veier: Veier i boligfelt som f.eks. Danmarksveien, Rambergveien.

Private veier:
Gårdsveier.

Fylkesveier forvaltes av Statens vegvesen Region sør, tlf. 815 49 000.

Henvendelser om feil og mangler ved veinettet, rettes til vedkommende veiholder.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom