Flyktninger og innvandrere


For å finne seg til rette i et nytt land trenger innvandrere språk og kunnskap.

Uten denne kunnskapen vil innvandrere være dårlig utrustet i møtet med arbeidslivet, utdanning og når de skal skaffe seg et sted å bo. Derfor jobber Husbanken aktivt for at alle skal få boligkunnskap.

NAV-kontoret har ansvar for både nyankomne og allerede bosatte flyktninger og deres tjenestebehov knyttet til norskopplæring, arbeidstrening, økonomi og andre praktiske forhold.

Å bo - nettbasert informasjonsmodul på 10 språk

Lytt, se og lær

"Å bo" er en internettbasert informasjonsmodul hvor video, lyd, tekst og bilder kombineres.  Her finnes mye informasjon om det å bo i Norge, fra hvordan skaffe en bolig , til forklaring av begrepet dugnad.

Informasjonen finnes på 10 forskjellige språk:

Norsk
Engelsk
Urdu
Russisk
Farsi
Somalisk
Arabisk
Fransk
Spansk
Polsk

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom